Massage mot kronisk smärta

Jag är en kvinna på lite över 50 som har kronisk smärta i hela kroppen. Det är inte alltid så lätt att leva med värken men jag har hittat någonting som hjälper, och det är massage, och jag är mycket belåten med den massage i Falköping som jag går på en gång i veckan. Jag tror att dessa behandlingar kan hjälpa till med många olika saker, och jag hoppas att fler människor kommer att prova det för att se vad det kan göra för dem också. Det här är inte bara vad jag tror och tycker, det finns forskning på området som stöder mina tankar.

Det finns forskning som tyder på att detta kan hjälpa till med många olika saker, och det kan vara till stor nytta för människor som har kronisk smärta

I en studie undersöktes effekterna av massage på försökspersoner som led av smärta i nedre delen av ryggen, och man fann att de som fick regelbunden massage upplevde färre symtom överlag, samt mindre intensiva smärtnivåer. En annan studie visade att personer med sjukdomar som fibromyalgi eller artrit också hade stor nytta av regelbundna massagebehandlingar och rapporterade bättre sömnkvalitet och minskade stressnivåer.

Även om mer forskning definitivt behöver göras på detta område verkar det tydligt att massage har potential att hjälpa många människor att hantera sin kroniska smärta mer effektivt. Vare sig du lider av ledvärk eller muskelvärk har detta potential att göra en verklig skillnad i din livskvalitet. Så om du inte har provat det själv, uppmanar jag dig att göra det – du kan bli förvånad över hur välgörande det kan vara!

Eftersom jag själv kämpar med kronisk smärta vet jag själv hur svårt det kan vara att hantera detta tillstånd dagligen. Men jag har upptäckt att regelbundna massagebehandlingar har hjälpt mig att hantera mina symtom mycket effektivare.