Hur går en asbestsanering till?

Om du äger ett äldre hus är det troligt att det under väggarna och taket men även under vissa golv finns en lurig fara som kan äventyra din familjs hälsa: asbest. En oroande upptäckt för många husägare, men också en upptäckt som kommer med lösningar – nämligen asbestsanering. Men vad exakt innebär denna process? Hur kostsam är den i jämförelse med andra renoveringsprojekt? Och viktigast av allt, hur säkra är dessa metoder? Alla dina frågor kommer att besvaras här när vi ger en inblick i vad som måste ske när du upptäcker förekomsten av asbest i ditt hem och hur du bäst går tillväga för att ta bort den på ett säkert sätt.

Asbest är ett material som består av små, fibrösa partiklar som när de störs och andas in kan orsaka allvarliga hälsoproblem som cancer och luftvägssjukdomar. Det var vanligt förekommande fram till slutet av 1970-talet i isolering, brandskyddsmaterial och till och med i takplattor.

När förekomsten av asbest har bekräftats är det bäst att låta en yrkesman bedöma området och fastställa omfattningen av föroreningen. Detta hjälper dem att planera och skräddarsy en borttagningsprocess som garanterar minimal risk för exponering samtidigt som den ger sinnesro. Det första steget i denna process är vanligen att begränsa skadorna, vilket innebär att de drabbade områdena förseglas från resten av bostaden, eller till och med från utomhusluften. Detta hjälper till att hålla tillbaka eventuella frigjorda fibrer och förhindrar att de cirkulerar i andra områden.

När detta är gjort avlägsnas de asbesthaltiga materialen försiktigt med hjälp av specialverktyg. Även om många människor försöker göra det själva rekommenderas det starkt att professionella tjänster anlitas för detta steg eftersom de är utbildade enligt en högre standard och vet hur man bäst tar bort alla material på ett säkert sätt utan att sprida dem vidare. Mvh K. A i Göteborg