Vad gör en arkitekt?

Är du nyfiken på vad det innebär att vara arkitekt? Eller kanske funderar du på en karriär inom detta område, men vet inte riktigt var du ska börja? Att vara arkitekt kan vara otroligt givande, från att utforma byggnader till att hantera komplexa projekt och rådgöra med kunder – särskilt när projektet blir verklighet. I det här blogginlägget ska vi titta närmare på vad exakt en arkitekt gör så att du har all information du behöver innan du bestämmer dig för om det är rätt för dig att satsa på en sådan karriär, om det inte är för dig kan du läsa detta inlägg i alla fall, för det är väl alltid bra att lära sig lite mer om olika saker!

Arkitekter ansvarar för utformningen av strukturer som byggnader, broar och andra storskaliga projekt. De samarbetar med kunderna för att skapa en design som uppfyller deras behov och är funktionell. De använder en mängd olika verktyg, t.ex. datorstödda designprogram, skisser och modeller, för att visualisera sina idéer. De måste också vara bekanta med följande element:

– Byggnadslagar och lokala bestämmelser

– Material och byggmetoder

– Mekaniska, strukturella och elektriska system

– Lokala klimatförhållanden

– Överväganden om landskapsplanering

De måste också kunna kommunicera. Detta innebär bland annat att han måste kunna förklara på ett tydligt sätt och vara rak i kommunikationen.

För att bli arkitekt måste man ha en arkitektexamen från ett ackrediterat universitet. Efter examen fortsätter många med en magisterexamen inom området. Efter att ha avlagt en av dessa examina är de berättigade att avlägga arkitektexamen, vilket är nödvändigt för att få en licens och kunna utöva sitt yrke på ett professionellt sätt.

Arbetet har sina utmaningar och belöningar. Du måste ha kunskaper och färdigheter som problemlösning och organisationsförmåga och en del annat som jag tar upp i nästa inlägg. Mvh I.A i Skåne